Artykuł Dodaj artykuł

Inoutic Solidnym Pracodawcą Wielkopolski 2017

Już po raz kolejny firma Inoutic/Deceunick, producent systemów profili PVC z Jasina pod Poznaniem, została nagrodzona tytułem Solidny Pracodawca Wielkopolski w ogólnopolskim konkursie Solidny Pracodawca Roku 2017. Wyróżnienie przyznawane jest przez niezależną kapitułę konkursową, a pod uwagę brane są takie czynniki jak warunki pracy czy terminowość wypłat.  

Już po raz kolejny firma Inoutic/Deceunick, producent systemów profili PVC z Jasina pod Poznaniem, została nagrodzona tytułem Solidny Pracodawca Wielkopolski w ogólnopolskim konkursie Solidny Pracodawca Roku 2017. Wyróżnienie przyznawane jest przez niezależną kapitułę konkursową, a pod uwagę brane są takie czynniki jak warunki pracy czy terminowość wypłat.

Inoutic Solidnym Pracodawcą Wielkopolski 2017

Ideą organizowanego od kilkunastu lat plebiscytu jest wyłonienie najlepszych pracodawców
w Polsce, firm, które prowadzą wzorową politykę personalną. Laureaci wybierani są na podstawie audytu przeprowadzonego przez kapitułę konkursową, informacji otrzymanych od Państwowej Inspekcji Pracy i innych urzędów oraz analizy doniesień z rynku. Inoutic został nagrodzony w kategorii regionalnej jako najlepszy pracodawca w województwie wielkopolskim.

Każda firma biorąca udział w plebiscycie oceniania jest pod kątem warunków pracy (respektowania przepisów BHP, prawa pracy itp.) oraz warunków socjalnych. Pod uwagę brane są również takie aspekty jak terminowość wypłat czy możliwość rozwoju pracowników (ilość szkoleń). Zbierane są także zewnętrzne i wewnętrzne opinie o firmie (m.in. od PIP, urzędu pracy, władz lokalnych, organizacji biznesowych, środowiska lokalnego oraz samych pracowników). Ostatnim elementem, który decyduje o przyznaniu nagrody jest analiza dynamiki zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat.

- Jesteśmy bardzo dumni z tego, że Inoutic/Deceunick został ponownie wyróżniony tytułem Solidny Pracodawca. Nasza firma przykłada szczególną wagę do tego, by stwarzać pracownikom jak najlepsze warunki. Tytuł Solidnego Pracodawcy to dla nas duże wyróżnienie, potwierdzenie tego, że rozwijamy się w dobrym kierunku oraz zobowiązanie wobec pracowników firmy. – mówi Edyta Hernacka, Starszy Specjalista ds. Rozwoju i Komunikacji Wewnętrznej.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły