Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Wszystko na temat nowej energii – tylko w Targach Kielce

Branżowe konferencje, międzynarodowi wystawcy, konkursy, spotkania brokerskie i technologiczne nowości z branży już od 6 do 8 marca w Kielcach.

Branżowe konferencje, międzynarodowi wystawcy, konkursy, spotkania brokerskie i technologiczne nowości z branży już od 6 do 8 marca w Kielcach.

XV Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX,  towarzyszące im Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia oraz  V Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON to wystawy łączące tak ważne gałęzie gospodarki jak energia, segregacja i utylizacja odpadów, energia odnawialna i gospodarka wodno-ściekowa.

Zakres branżowy targów ENEX- Nowa Energia obejmuje między innymi  biogaz, biopaliwa stałe (biomasa), energię słoneczną, wodną, jądrową,  wiatrowa i geotermalną. ENEX Nowa Energia to miejsce prezentacji biopaliw płynnych oraz pojazdów na biopaliwo. Targi to nie tylko okazja do przedstawienia nowych produktów – na stoiskach można zapoznać się z szeroką ofertą firm zajmujących się doradztwem energetycznym i finansowym, możliwościami finansowania energii ze źródeł odnawialnych czy rozwiązaniami informatycznymi dla sektora OZE. Wystawcy podkreślają, że coraz częściej na targi jeździ się po wiedzę – w odpowiedzi na ich potrzeby na tragach można dowiedzieć się wszystkiego na temat najnowszych technologii pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych czy też technologii opartych na odnawialnych źródłach energii.

Imprezy targowe branży energetycznej wzbogacone zostaną w tym roku wieloma konferencjami, wśród których warto wspomnieć o trzech dużych wydarzeniach współorganizowanych przez redakcję dwumiesięcznika GLOB Energia  - IV Forum Energii Wiatru, V Forum Pomp Ciepła oraz Forum Solar +.

Targi ENEX to w tym roku także miejsce obchodów jubileuszu 10- lecia istnienia Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, wieloletniego partnera branżowego wystawy, organizującego w Targach Kielce konferencje, spotkania brokerskie i warsztaty.

Podczas ubiegłorocznej edycji swoje produkty prezentowało w Targach Kielce blisko 150 wystawców, m.in. z Niemiec, Czech, Włoch i Szwecji. Trzeciego dnia targów gośćmi ENEXU była dziesięcioosobowa delegacja z Nigerii z Ministrem Energetyki FR Nigerii (Minister Stanu) J.E. Arch. Nuhu Somo Wya. Targi zobaczyło o 1000 więcej, w porównaniu do roku 2010, zwiedzających.

Podobne artykuły