Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Kolumny kombinowane MCC
budownictwo.org id55976 00.00 PLN 5 5

Kolumny kombinowane MCC

Podgląd

Kolumny kombinowane MCC

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budownictwo.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

Menard Polska Sp. z o.o.

Powązkowska 44c
01-797 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22 560 03 00
faks: 22 560 03 01
e-mail: biuro@menard.pl


Rozmawiamy w językach:

angielski polski


Karta firmy:

Kolumny kombinowane MCC

Profil geologiczny w strefie starorzeczy i pasie nadmorskim często kształtuje się tak, że pod warstwą gruntów niespoistych (piasków) występują grunty słabe i nienośne. Technologia kolumn MCC została opracowana z myślą o takich miejscach. Ta specjalistyczna metoda wzmocnienia znacznie poprawia parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe gruntów, łącząc zalety kolumn betonowych, gdy trzon kolumny wykonywany jest na głębokości gruntów nienośnych i zagęszczenia metodą wibroflotacji, gdy kolumna wykonywana jest w warstwie gruntów nośnych.

Kolumny MCC wykonuje się w kilku następujących po sobie etapach:

  • Wykonanie otworu - w zależności od właściwości gruntów i okolicznej zabudowy używa się wibratora wgłębnego, tj. wibroflotu lub świdra CFA, pozwalającego uzyskać projektowaną głębokość;
  • Betonowanie - gdy urządzenie osiągnie projektowaną głębokość, rozpoczyna się wtłaczanie mieszanki betonowej w miejscach, gdzie zalegają grunty organiczne lub spoiste. Medium nośne podawane jest pod ciśnieniem przez rurę materiałową zamontowaną do wibroflotu. Procesowi betonowania w gruntach nienośnych towarzyszy efekt rozpychania gruntu na skutek podawania mieszanki betonowej pod ciśnieniem;
  • zagęszczenie – grunty piaszczyste położone nad warstwą gruntów organicznych lub spoistych zagęszczane są wibroflotem z możliwością dodatkowego doziarnienia.

Zastosowanie

Zastosowanie najczęściej wynika z ułożenia poszczególnych warstw gruntu, dlatego przed podjęciem decyzji o zastosowaniu technologii kolumn kombinowanych MCC należy przeprowadzić wnikliwą analizę profilu geologicznego. Kolumny mogą być wykonywane w gruntach organicznych (namuły, torfy), w gruntach spoistych miękkoplastycznych (gliny, pyły) oraz w gruntach niespoistych (piaski). Często są stosowane jako wzmocnienie pod nasypy drogowe oraz pod inne obiekty infrastruktury, mają również zastosowania pod fundamentami budowli kubaturowych (budynków i hal).

W zależności od parametrów gruntowych (szczególnie oporu bocznego gruntów słabych) oraz ciśnienia mieszanki betonowej, kolumny osiągają średnice od 0,4 do 1,2m, z tym że w warstwie gruntów nienośnych są większe w stosunku do średnic kolumn w gruntach nośnych. Kolumny MCC rozmieszczone w siatce kwadratowej lub trójkątnej, osiągają głębokości nawet do 30m.

Zalety

  • Efektywne połączenie - kolumny MCC są rozwiązaniem łączącym zalety zagęszczenia gruntu metodą wibroflotacją i kolumn betonowych. Z jednej strony metoda nie przesztywnia podłoża gruntowego, a z drugiej nie stwarza ryzyka rozmycia się kolumny w gruntach organicznych;
  • Dopasowana do warunków gruntowych - metoda MCC jest przeznaczona dla miejsc, gdzie pod warstwą gruntów o średnich parametrach występują grunty słabe i nienośne, podlegające wzmocnieniu;
  • Ekonomiczność - trzon betonowy kolumny wykonywany jest tylko w obszarze występowania gruntów nienośnych, co w znaczny sposób redukuje zużycie materiału w porównaniu z innymi technologiami wzmacniania podłoża;
  • Wzmocnienie w skali globalnej – poprawienie własności mechanicznych gruntu pomiędzy kolumnami, odbywa się w trakcie jej formowania, poprzez rozepchnięcie/dogęszczenie gruntu.
Pliki do pobrania

Inne produkty firmy