Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Kolumny betonowe CFA
budownictwo.org id55967 00.00 PLN 5 5

Kolumny betonowe CFA

Podgląd

Kolumny betonowe CFA

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budownictwo.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

Menard Sp. z o.o.

Powązkowska 44c
01-797 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22 560 03 00
faks: 22 560 03 01
e-mail: biuro@menard.pl


Rozmawiamy w językach:

angielski polski


Karta firmy:

Kolumny betonowe CFA

Uniwersalność, prostota, stosunkowo wysoka efektywność, a także stosunkowo niski koszt i cena pali CFA w stosunku do innych technologii spowodowały, że to właśnie pale CFA to technologia, która jest jedną z najczęściej stosowanych rozwiązań posadowienia.

Kolumny betonowe CFA wykonuje się przy pomocy świdra ślimakowego, który wwiercany jest na głębokość odpowiadającą pełnej długości pala. Istota metody polega na specjalnej konstrukcji świdra i technologii procesu wykonania. W centralnej części świdra znajduje się przewód rdzeniowy zamknięty podczas pogrążania i otwarty w czasie podciągania. Takie rozwiązanie umożliwia formowanie kolumn w sposób ciągły. Równocześnie w trakcie podciągania następuje wynoszeniem gruntu/urobku na powierzchnię terenu. Dodatkowo świder, wkręcając się w grunt, rozpycha go na boki i częściowo zagęszcza. Specjalnie dobrana mieszanka betonowa, o odpowiedniej konsystencji i kruszywie, ściśle wypełnia przestrzeń pod świdrem. Pompowanie betonu następuje pod ciśnieniem rzędu 200 ÷ 600 kPa. Prędkość podciągania świdra oraz pompowana pod ciśnieniem świeża mieszanka betonowa zapewnia pełną stateczność otworu w czasie wykonawstwa. Beton szczelnie wypełnia otwór. Najczęściej technologia ta stosowana jest jako rozwiązanie palowe, wtedy bezpośrednio po wypełnieniu otworu mieszanką betonową wprowadza się zbrojenie w postaci kosza zbrojeniowego.

Formowanie trzonu kolumny należy wykonać z pewnym naddatkiem, który usuwa się wraz z wyniesionym na świdrze urobkiem, bardzo często bezpośrednio przed montażem zbrojenia.

Parametry kolumn CFA, takie jak ich długość, wydatek betonu, czas wykonania są automatycznie rejestrowane i podlegają ciągłej kontroli operatora. 

Zastosowanie

Kolumny CFA można stosować w różnego rodzaju gruntach. Technologia bardzo dobrze sprawdza się w trudnych do przewiercenia gruntach niespoistych - zagęszczonych piaskach oraz w gruntach spoistych - półzwartych glinach. Należy unikać stosowania tej technologii w gruntach niespoistych luźnych oraz w gruntach organicznych o wilgotnościach powyżej 100%.

Budynki kubaturowe, przekazujące znaczne obciążenia na podłoże, obiekty inżynierskie, hydrotechniczne, przemysłowe to główne obszary stosowania tej metody. Zdarza się, że ze względu na panujące warunki gruntowe (trudne do przewiercenia warstwy) technologie tę stosuje się również pod nasypami drogowymi oraz obiektami wielkopowierzchniowymi.

W zależności od przypadających obciążeń dobiera się:

  • średnicę; stosując świdry  od 0,4m do 1,20m,
  • długość; maksymalnie 25,0m,
  • rozstaw; najczęściej w zakresie od 1,2m do 3,5m, stosując prostokątne bądź trójkątne rozmieszczenie kolumn/pali.

Zalety

  • Dobrze znana - powszechne stosowanie tej metody przyczyniło się do poszerzenia doświadczeń i wiedzy, zarówno wśród wykonawców, jak i projektantów;
  • Zwiększenie nośności - uwzględniając sposób pogrążania świdra CFA, można zauważyć zwiększenie nośności na pobocznicy, w porównaniu z innymi technologiami pali wierconych;
  • Przyjazna środowisku - technologia ta jest wolna od jakichkolwiek wibracji i hałasu, dlatego może być stosowana w bliskim sąsiedztwie istniejących obiektów budowlanych i inżynierskich. Czyni to również tę metodę przyjazną środowisku;
  • Sposób na grunt - możliwość pokonania dużych oporów w gruncie (przewarstwień żwirowych lub kamienistych).
Pliki do pobrania

Inne produkty firmy