Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Balometr kompensacyjny DIFF
budownictwo.org id55751 00.00 PLN 5 5

Balometr kompensacyjny DIFF

Podgląd

Balometr kompensacyjny DIFF

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budownictwo.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

Test-Therm Sp. z o.o.

Friedleina 4-6
30-009 Kraków
małopolskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel. 1: 12 632 13 01
tel. 2: 12 632 61 88
faks: 12 632 10 37
e-mail: office@test-therm.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

Balometr kompensacyjny DIFF

Balometr kompensacyjny DIFF to najnowszy produkt przeznaczony do precyzyjnego pomiaru wydajności "metodą zerową", głównie znajduje zastosowanie do precyzyjnego pomiaru wydajności rekuperatorów, która to powinna być tak dobrana aby zapewniała wymianę powietrza w pomieszczeniu w górnej granicy normy.

Podczas pomiaru wydajności wentylatora, poprzez tradycyjny anemometr z dzwonem pomiarowym, obracające się łopatki wpływają na przepływ powietrza poprzez profil wentylatora. Czasami jest to opisane jako "przeciwciśnienie" lub "oporność". Wpływ ten zależny jest od konkretnego rodzaju wentylatora, jego krzywej wydajności i szczegółow technicznych używanego anemometru. Różne kombinacje łopatek obracających się anemometrów i dzwonów (kapturów pomiarowych) wpływają inaczej na prędkości przepływu powietrza. Badania laboratoryjne wentylatorów w wielu krajach wykazały, że w przypadku korzystania z tego samego urządzenia pomiarowego, nie można użyć tego samego współczynnika korygującego dla każdego z wentylatorów a należałoby uwzględnić dla każdego z wentylatorów indywidualny współczynnik korekcyjny. Dalsze informacje znajdują się w Sprawozdaniu BSRIA. W związku z tego typu problemami pojawiło się urządzenie, które ze względu na zakres pomiarowy nadaje się do pomiarów niewielkich wydajności a szczególnie instalacji wentylacyjnych w których należy kompensować opór wywołany zastosowaniem miernika. Dodatkowy spręż w małych instalacjach wentylacyjnych zazwyczaj znacząco wpływa na charakterystykę całego układu wentylacyjnego.

Balometr kompensacyjny wykorzystuje nowatorską metodę "zerową" pomiaru wydajności. Metoda ta polega na równoległym pomiarze ciśnienia oraz wydajności i stałym utrzymywaniu ciśnienia przed i za balometrem na poziomie "0". W balometrze wbudowano pomocniczy wentylator wymuszającego przepływ powietrza. Ilość pomocniczego powietrza ustalana jest w zależności od pomiaru różnicy ciśnień, statycznego w komorze balometru (spręż) do otoczenia. W celu niwelacji wpływu balometru na pomiar różnica tego ciśnienia musi wynosić 0.

Pliki do pobrania

Inne produkty firmy