Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt Dodaj do EZO Usuń z EZO

Rury kanalizacyjne z PVC-U LITE
budownictwo.org id53210 00.00 PLN 5 5

Rury kanalizacyjne z PVC-U LITE

Podgląd
Skontaktuj się z firmą:

GAMRAT SA

Mickiewicza 108
38-200 Jasło
podkarpackie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 13 491 60 00
faks: 13 491 50 94
e-mail: gamrat@gamrat.com.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budownictwo.org!
Dziękujemy!

Rury kanalizacyjne z PVC-U LITE

Rury kanalizacyjne firmy Gamrat S.A. rekomendowane są do budowy sieci kanalizacyjnych, sanitarnych, ogólnospławnych i deszczowych, a także do bezciśnieniowego transportu ścieków.

Oferujemy rury o dwóch rodzajach kielichów, łączone na wcisk:

  • typu P – rura z rowkiem kielicha w kształcie prostokąta (średnica zewnętrzna: 110–500 mm),
  • typu W – rura z rowkiem kielicha w kształcie owalnym (średnica zewnętrzna: 630 mm).

Zalety rur kanalizacyjnych z PVC-U:

  • łatwość montażu dzięki zastosowaniu funkcjonalnych złącz i lekkiej konstrukcji (nawet kilkanaście razy lżejsze komponenty niż w przypadku substytutów z betonu, kamionki czy żeliwa),
  • odporność na substancje chemiczne, na korozyjne działanie wód gruntowych (nawet bez dodatkowych powłok ochronnych) i na ścieranie,
  • gładkie powierzchnie wewnętrzne – zapewniają małe opory przepływu, a także odporność na gromadzenie się osadów i zatykanie przewodów,
  • szczelność połączeń – zapobiega eksfiltracji ścieków do wód gruntowych i infiltracji wód do wnętrza rur,
  • duża żywotność systemu.

Właściwości fizyczno-mechaniczne:

 

Właściwości

Jednostka Wielkość
Gęstość g / cm3 1,38 - 1,40
Wytrzymałość na rozciąganie
- (próba krótkotrwała) do 3 min.
- obliczeniowa
MPa 48-50 10
Wydłużenie względne przy zerwaniu % 10
Współczynnik rozszerzalności liniowej 1 / oC 80 x 10-6
Moduł sprężystości (Younga)
- krótrwały
- długotrwały
MPa 3000-3200 1000
Temperatura kształtowania wyrobów oC 120 - 130
Temperatura mięknienia met. Vicata B oC >=80
Współczynnik przewodności cieplnej W/M h oC 0,16 - 0,21
Rzeczywisty wskaźnik udarności 
- dla temp. 0 oC 
- dla temp. 20 oC
%
10
Odporność elektryczna powierzchniowa OM >1012
Odporność na zamarzanie wody w przewodzie - nieodporne - zamarzanie niszczy rurę
Palność - materiał samogasnący
Chłonność gorącej wody g / cm3 40

 

Inne produkty firmy