Flir
Miejsce reklamowe Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PRO-SERVICE Sp. z o.o.	Test-Therm Sp. z o.o.

Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt Dodaj do EZO Usuń z EZO

Pale wiercone CFA
budownictwo.org id15486 00.00 PLN 5 5

Pale wiercone CFA

Podgląd
Skontaktuj się z firmą:

Keller Polska Sp. z o.o.

Poznańska 172
05-850 Ożarów Mazowiecki
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22448 92 00
faks: 22448 92 05
e-mail: Keller-Polska@keller.com.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budownictwo.org!
Dziękujemy!

Pale wiercone CFA (ang. Continous Flight Auger) oferowane przez firmę Keller wykonywane są świdrem ciągłym, bez orurowania. Wiercenie i betonowanie następuje w dwóch oddzielnych fazach, które następują bezpośrednio po sobie. W czasie wiercenia i betonowania dochodzi do częściowego rozparcia na bok gruntu zalegającego w podłożu, co korzystnie wpływa na nośność pali.

Do wykonania pali CFA stosuje się typowe palownice wyposażone w głowicę obrotową, świder oraz inne oprzyrządowanie niezbędne do realizacji pali. Wszystkie palownice firmy Keller wyposażone są w system pomiarowy pozwalający na ciągłą rejestrację następujących parametrów w czasie robót: głębokość wiercenia, siła nacisku głowicy, moment obrotowy głowicy, prędkość obrotowa głowicy, prędkości pogrążania i wyciągania świdra, ciśnienie betonu, objętość pompowanego betonu, pochylenie masztu. Wszystkie parametry rejestrowane są automatycznie na nośniku elektronicznym.

W czasie wiercenia wnętrze rury wypełnia się betonem i utrzymuje lekkie ciśnienie betonu dla zapobieżenia penetracji gruntu i wody do wnętrza świdra. Po osiągnięciu projektowanej głębokości następuje faza stopniowego podciągania świdra i betonowania trzonu pala pod ciśnieniem. Betonowanie pod ciśnieniem zapewnia uzyskanie dobrego kontaktu pala z gruntem na pobocznicy. Po zakończeniu betonowania do trzonu wprowadza się zbrojenie o długości i przekroju dostosowanym do wymagań projektowych.

Firma Keller Polska oferuje wykonanie pali CFA o następujących średnicach: 430, 630 i 800 mm.

W ramach kontroli jakości robót wykonuje się:

  • powykonawczą geodezyjną inwentaryzację pali,
  • badania wytrzymałości betonu,
  • próbne obciążenia pali (wciskające i wyciągające)
  • badania ciągłości pali (SIT - Sonic Integrity  Test, PET - Pile Echo Test, PIT - Pile Integrity Test)
  • badania ciągłości pali metodą  Crosshole Sonic Logging (CSL)

Zasadniczymi zaletami pali CFA Kellera są:

  • bezwstrząsowe wykonawstwo,
  • niski poziom hałasu w czasie robót,
  • możliwość wykonywania pali w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów,
  • szybkość wykonania i duża wydajność.

Inne produkty firmy