Koszyk: BRAK


Ogłoszenie Dodaj ogłoszenie

KOSZTORYSOWANIE i NORMOWANIE W BUDOWNICTWIE

Szczecin, zachodniopomorskie     Dodano: 2010-08-23     ID ogłoszenia: 2706     Oferta od: osoby prywatnej

Szczegóły ogłoszenia

Wykonuje wszelkiego rodzaju kosztorysy budowlane na zlecenie : ofertowe, inwestorskie, powykonawcze, szacunkowe,

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zamówieniach publicznych.

Kosztorysuje między innymi takie prace budowlane i instalacyjne:

Budownictwo ogólne, mieszkaniowe, remontowe,
konstrukcje stalowe,obiekty drogowe,obiekty hydrotechniczne,
instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania,
instalacje elektryczne,
zewnętrzne sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne,
instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne,
zagospodarowanie terenu i mała architektura,
systemy ocieplenie ścian obiektów,
konstrukcje drewniane,
obiekty użytku publicznego,
do zamówień publicznych - przetargi,
roboty remontowe po klęskach żywiołowych
programy małych ulepszeń
usuwania barier dla osób niepełnosprawnych
i inne

A także szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zamówieniach publicznych między innymi takie prace:
Przepusty pod koroną drogi
Przebudowa napowietrznych linii energetycznych
Kanalizacja deszczowa
Roboty budowlane w obiektach kubaturowych
Obiekty inżynierskie
Remont budynku administracyjnego
Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych
Instalacje nagłośnienia
Montaż instalacji i urządzeń wentylacji podstawowej
Termomodernizacja stropodachów wentylowanych
Kanalizacji i sieci wodociągowych
budownictwo.org id2706 00.00 PLN 5 5

ID ogłoszenia: 2706 Dodano: 2010-08-23