Oferta pracy

Inspektor wojewódzki

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie, Polska Dodano: 2022-11-24 | ID oferty: 1622584

Numer referencyjny: 111063Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, zagrożenie korupcją, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania przetargowe, udzielania zamówień publicznych, w celu właściwego wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy dostaw, usług lub robót budowlanych, niezbędnych do realizacji zadań przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
 • współpracuje z komórkami merytorycznymi Urzędu w zakresie przygotowywanych przez te komórki zamówień, analizuje przedkładane przez nie dokumenty i prowadzi uzgodnienia niezbędne do prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia, w celu właściwego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • weryfikuje bądź sporządza umowy zawierane w zakresie udzielonych zamówień i prowadzi uzgodnienia zapisów z komórkami merytorycznymi, wykonawcami oraz zasięga opinii radców prawnych w celu należytego zabezpieczenia interesów Urzędu i zapewnienia zgodności z prawem zawieranych umów
 • przygotowuje i bierze udział w opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia dla zadań wszczynanych przez Biuro Finansowo-Inwestycyjne w celu zapewnienia właściwego przeprowadzenia procesu zamówień publicznych i zaopatrzenia Urzędu w zamawiane dostawy, usługi i roboty budowlane
 • uczestniczy w pracach komisji przetargowych w postępowaniach prowadzonych przez innych pracowników Oddziału Zamówień Publicznych i Inwestycji w celu właściwego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych, zrealizowanych w danym roku kalendarzowym przez Kujawko-Pomorski Urząd Wojewódzki w celu przekazania, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych


Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych lub finansów publicznych
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, myślenie analityczne, asertywność, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych


Forma kontaktu:

https://www.praca.pl/inspektor-wojewodzki_7766304.html
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Bydgoszcz kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe:

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.