Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

System detekcji gazu - niezbędne zabezpieczenie w warunkach przemysłowych

W wielu miejscach praca może obywać się w niebezpiecznych warunkach, ale jeden z rodzajów zagrożeń należy wyjątkowo zwrócić uwagę.

W wielu miejscach praca może obywać się w niebezpiecznych warunkach, ale jeden z rodzajów zagrożeń należy wyjątkowo zwrócić uwagę. Łatwiej zmierzyć się z wyzwaniem, które można zobaczyć, ocenić i szybko zareagować. W przypadku przebywania w miejscach, gdzie występuje ryzyko pojawienia się trującego bądź łatwopalnego, a nawet wybuchowego gazu, człowiek musi zaufać sprzętowi pomiarowemu, bez którego wykonywanie obowiązków w zagrożonych miejscach przypomina ryzykowną loterię.

System detekcji gazu - niezbędne zabezpieczenie w warunkach przemysłowych

Na szczęście innowacyjne technologie nie ominęły dziedziny detekcji gazów. Wykrywacze ich obecności, zarówno przenośne, jak i stacjonarne, radzą sobie coraz lepiej w różnych okolicznościach. Wyposażone w superczułe systemy, są w stanie wykryć i zdefiniować gaz, ocenić skalę zagrożenia i wysłać sygnał do centrum zawiadującego monitorowaniem zagrożeń. Dziś często najsłabszym elementem systemów bezpieczeństwa służących do wykrywania obecności gazów jest człowiek, często czytający i analizujący dane w sposób nie mający wiele wspólnego z właściwą oceną sytuacji. Wystarczy więc tak naprawdę właściwie wykorzystać techniczną przewagę, wdrażając i przestrzegając procedur bezpieczeństwa. Przede wszystkim jednak należy w nie zainwestować - możliwość wykrycia potencjalnego niebezpieczeństwa podczas awarii, przebiegu produkcji lub eksploatacji, czy zdarzeń mających związek z działaniem sił natury to najlepsze z możliwych zabezpieczenie przed zagrożeniem życia i zdrowia pracowników.

Detektor gazów to sprzęt absolutnie niezbędny. Nigdy nie lekceważ jego pomiarów.

Współczesne detektory gazów nie mogą sobie pozwolić na pomyłkę, więc coraz częściej standardem stają się urządzenia wielofunkcyjne, dające możliwość niezależnych badań w obrębie kopalni, oczyszczalni ścieków, przetwórstwie, produkcji z użyciem substancji aktywnych chemicznie czy na terenie działania służb ratunkowych - zawsze tam, gdzie pojawia się zagrożenie ludzkiego zdrowia i życia. Podstawowe wyposażenie stanowią detektory przenośne. To absolutnie konieczny zestaw na pierwszej linii, który może zaalarmować samego pracownika przed pojawiającym się niebezpieczeństwem. Nie jest to jednak rozwiązanie, które można uznać za wyczerpujące kwestię zabezpieczenia - mobilne detektory nie mogą zastąpić stacjonarnego rozwiązania, jakim jest system detekcji gazu. Przenośny wykrywacz najczęściej reaguje tylko na jeden rodzaj substancji lotnych, które najczęściej mogą się pojawić na terenie pobytu człowieka. Poza tym, jeśli nie posiada opcji nadajnika, nie przekaże informacji o zagrożeniu do centrum monitorowania.

Systemy detekcji gazów - rozwiązanie niezbędne w każdym zakładzie przemysłowym

Najlepszym krokiem w kierunku poprawy bezpieczeństwa w miejscach zagrożonych wybuchem (np. metan) lub niebezpiecznych ze względu na pojawianie się substancji trujących (np. dwutlenek węgla, opary chloru itp.) będzie zastosowanie multidetektorów, reagujących na różne rodzaje gazów. Dla każdego przedsiębiorcy, właściciela terenu czy osoby odpowiedzialnej za bezpieczne warunki pracy, najlepszym rozwiązaniem będzie stacjonarny, wielopunktowy system detekcji gazu, idealny w ograniczonej, przemysłowej przestrzeni. To nowoczesne, elektroniczne, komunikowane zdalnie centrum monitorowania, dzięki któremu na czytelnym ekranie pojawiają się wiarygodne dane na temat obecności wielu rodzajów lotnych substancji w pomieszczeniach i na zewnątrz fabryki.

Błyskawiczny odczyt, pewne dane i możliwość dowolnej konfiguracji na terenie fabryki

Ich dopływ zapewniają superczułe detektory, których parametry można uprzedni ustawić, zaopatrzone w urządzenia do komunikacji z bazą. Nowoczesne urządzenia dają możliwość dowolnej konfiguracji i podłączania kolejnych czujników, które będą nieprzerwanie wysyłać dane do centrali. Osoba odpowiedzialna za monitorowanie zagrożeń będzie mogła w każdej chwili zareagować na zmieniającą się sytuację, choć jedną z opcji pozostaje zaprogramowanie alarmu, który oznajmi nagłe i szczególnie niebezpieczne incydenty, na przykład w przypadku rozszczelnienia zbiornika z aktywną chemicznie substancją.

Podobne artykuły