Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

8 opinii o fotowoltaice, które musisz poznać przed montażem instalacji

Jeszcze do niedawna królowała w Polsce niezbyt przychylna opinia o fotowoltaice. W Internecie można było znaleźć mnóstwo artykułów na temat nieopłacalności tego typu inwestycji ze względu na nasz klimat. Wszystko jednak zależy od miejsca montażu instalacji, jej mocy oraz producenta.

8 opinii o fotowoltaice, które musisz poznać przed montażem instalacji

Jeszcze do niedawna królowała w Polsce niezbyt przychylna opinia o fotowoltaice. W Internecie można było znaleźć mnóstwo artykułów na temat nieopłacalności tego typu inwestycji ze względu na nasz klimat. Wszystko jednak zależy od miejsca montażu instalacji, jej mocy oraz producenta.

Fotowoltaika pozwala wykorzystać energię słoneczną i przekształcić ją w energię elektryczną. Inwestor zyskuje w ten sposób prąd, za który nie musi płacić zakładowi energetycznemu. Tym samym uniezależnia się od cen i dostaw energii.

Ekologiczność

Opinia o fotowoltaice nr 1: Ekologiczność

Wśród największych zalet instalacji fotowoltaicznej wymieniana jest ekologiczność systemu. Podczas pracy nie generuje szkodliwych substancji do atmosfery, tym samym nie zanieczyszcza środowiska.

Fotowoltaika należy do Odnawialnych Źródeł Energii, jest instalacją, która nie ingeruje w żaden sposób w przyrodę. Ogniwa, na które składają się panele, wykonano z płytek krzemowych. Ich jedynym zadaniem jest absorbowanie promieni słonecznych, tak by mogły zostać wykorzystane do wytworzenia energii elektrycznej.

W wyniku konwersji powstaje prąd stały, który nie nadaje się jeszcze do domowego użytku. Dopiero w inwerterze, zwanym również falownikiem, zostaje przekształcony na prąd zmienny. Taki rodzaj energii elektrycznej może już zostać wykorzystany do zasilenia urządzeń w gospodarstwie domowym.

Same panele fotowoltaiczne są odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Nie psują się, a ich wydajność przez lata pozostaje na tym samym lub bardzo zbliżonym poziomie. Są przy tym całkowicie bezobsługowe.

Zgodnie z założeniami dyrektywy Unii Europejskiej, Polska ma do 2020 roku zwiększyć wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii do 15%. Aby zmniejszyć stężenie zanieczyszczeń i jednocześnie wywiązać się z zobowiązań, uruchomione zostały korzystne dofinansowania do fotowoltaiki, o których więcej informacji znajduje się tutaj.

Łatwy montaż

Opinia o fotowoltaice nr 2: Ekonomiczność

Wielu inwestorów decyduje się na zakup i montaż fotowoltaiki ze względu na oszczędności, jakie generuje instalacja. Odpowiednio dobrany system pozwala w całości pokryć zapotrzebowanie na prąd w gospodarstwie domowym oraz zmagazynować jego ewentualny nadmiar. Takie rozwiązanie daje możliwość uniezależnienia się od dostaw i cen energii elektrycznej. Inwestor uiszcza zakładowi energetycznemu jedynie opłatę stałą, która oscyluje w granicach 150 zł rocznie.

Ewentualne nadwyżki wyprodukowanego prądu są oddawane do sieci i mogą zostać odebrane z niej w dowolnym momencie, kiedy zapotrzebowanie na energię wzrasta. Odbywa się to na zasadzie opustów w stosunku 1 do 0,8 w przypadku instalacji o mocy do 10 kWh oraz w stosunku 1 do 0,7 dla instalacji o mocy od 10 do 40 kWh.

Instalacja fotowoltaiczna, która nie pokrywa w całości zapotrzebowania na prąd w gospodarstwie domowym i tak generuje oszczędności, które oscylują w granicach nawet 95% kosztów w skali roku.

Nie da się jednak ukryć, że fotowoltaika jest najbardziej opłacalna w chwili, gdy wytwarza wystarczającą ilość prądu. Dlatego też przed zakupem systemu warto zasięgnąć opinii ekspertów, którzy pomogą wybrać odpowiednią moc instalacji. Wówczas zwrot z inwestycji następuje po około 6-8 latach w zależności od sposobu sfinansowania fotowoltaiki oraz końcowych kosztów, które w wielu przypadkach zależą od producenta oraz jakości systemu.

Opinia o fotowoltaice nr 3: Łatwy montaż

Panele fotowoltaiczne mogą być montowane na dowolnej, dobrze nasłonecznionej powierzchni. W zależności od wielkości instalacji oraz padających na działkę promieni słonecznych. Fotowoltaika może zostać zamontowana na dachu, gruncie, ogrodzeniu czy fasadzie budynku.

Cała instalacja ma charakter modułowy, dlatego też inwestor może zwiększyć moc fotowoltaiki w dowolnym momencie, dokupując kolejne panele i montując je bez większych problemów.

W przypadku fotowoltaiki nie ma konieczności instalacji systemu w pobliżu budynku, który będzie czerpał z niej prąd. Panele mogą zostać umieszczone na przykład na dachu budynku gospodarczego. Nieznacznie podniesie to końcowe koszty, jednak odpowiednie nasłonecznienie instalacji jest tego warte, ponieważ bezpośrednio przyczyni się to do szybszego zwrotu z inwestycji.

Stopień skomplikowania montażu może wpłynąć na jego cenę. O tym fakcie inwestor powinien zostać odpowiednio wcześnie poinformowany.

Więcej informacji na temat montażu fotowoltaiki znajduje się tu.

Opinia o fotowoltaice nr 4: Wysokie koszty zakupu

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej nie należy do najtańszych. Dlatego też uruchomione zostały korzystne programy dofinansowań. Najnowszy z nich – Program Czyste Powietrze, przeznaczony jest dla osób, które chcą zmienić sposób ogrzewania na ekologiczny lub zamontować instalację OZE.

19 września br., ruszył ogólnopolski program dofinansowań, mający na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. Co prawda skupia się on na zachęceniu społeczeństwa do wymiany starego typu kotłów na nowe, ekologiczne piece, jednak obejmuje on również prace związane z termoizolacją budynków, zakup wraz z instalacją OZE, a także montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji.

Dotacje do fotowoltaiki przybierają postać pożyczki.

Program jest skierowany do osób fizycznych, właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych oraz osób posiadających zgodę właściciela na rozpoczęcie budowy. Minimalny koszt dofinansowania wynosi 7 tysięcy złotych.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym, a oceniane są one na bieżąco. Rozpatrywane są przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w mieście adekwatnym do miejsca zamieszkania. Jeżeli inwestor wyśle wniosek do innego WFOŚiGW, zostanie mu on odesłany bez rozpatrywania wraz z informacją o odpowiednim oddziale.

Kwota dofinansowania jest zależna od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym inwestora. Zostało to dokładnie opisane w instrukcji wypełniania wniosku dołączonej do niego. Zasady są podobne do tych, na których opiera się program 500+.

Program Czyste Powietrze realizowany będzie w latach 2018-2029.

Czym jest rekuperacja?

Rekuperacja to wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, która umożliwia stałą wymianę powietrza w budynku, bez konieczności otwierania okien. Jest ona wyposażona w filtry, dzięki czemu do wnętrza domu nawiewane jest świeże, czyste powietrze. To doskonałe rozwiązanie szczególnie dla alergików oraz osób, które przywiązują szczególną uwagę do zdrowego stylu życia. Tradycyjna wentylacja nie zatrzymuje na zewnątrz zanieczyszczeń powietrza, w odróżnieniu od rekuperacji.

Wentylacje mechaniczna odzyskuje ciepło z wywiewanego powietrza i przekazuje je strumieniu nawiewanemu. W ten sposób do wnętrza budynku dostaje się świeże, przefiltrowane i wstępnie ogrzane powietrze, dzięki czemu rachunki za ogrzewanie maleją. Rekuperacja nie może całkowicie zastąpić ogrzewania, ale pomoże zaoszczędzić na rachunkach za nie.

Opinia o fotowoltaice nr 5: Opłacalność

Opłacalność systemu zależy od doboru mocy i producenta paneli, a także samego montażu. Dlatego tak ważny jest wybór profesjonalnej firmie posiadającej wieloletnie doświadczenie w branży. Nieodpowiednio wyliczone zapotrzebowanie na energię elektryczną w gospodarstwie domowym, może skutkować zbyt małą ilością wyprodukowanego prądu. Warto zaznaczyć, że nawet częściowe pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną przyniesie znaczne oszczędności w tym zakresie.

Bardzo ważne jest też miejsce instalacji paneli fotowoltaicznych. Nawet niewielki cień może zmniejszyć efektywność systemu i znacznie opóźnić zwrot kosztów inwestycji. Profesjonalni doradcy uwzględnią wszystkie załamania i kominy znajdujące się na dachu, a także wysokie budynki, drzewa i słupy wysokiego napięcia, które o określonych godzinach mogą rzucać cień na panele fotowoltaiczne.

Odpowiednio dobrana moc instalacji oraz jej umiejscowienie sprawią, że zwrot z inwestycji nastąpi już po około 7-8 latach przy samodzielnym pokryciu kosztów oraz po około 6-7 latach po skorzystaniu z dofinansowania.

Bezobsługowość

Opinia o fotowoltaice nr 6: Bezobsługowość

Panele fotowoltaiczne są bezobsługowe i nie wymagają specjalnego czyszczenia. Jeżeli zostały zamontowane pod odpowiednim kątem, inwestor nie będzie musiał ich nawet odśnieżać. Instalacja, która została zamontowana w profesjonalny sposób, nie będzie generowała żadnych problemów.

Wśród właścicieli fotowoltaiki znajdują się osoby, które są zwolennikami czyszczenia paneli, by kurz i brud nie wpływały na ich efektywność. Jednak w takiej sytuacji wydajność instalacji spada maksymalnie o 1%, a wszystko to do pierwszego deszczu, który spłukuje zanieczyszczenia.

Dużo zależy od miejsca montażu instalacji – wielokrotnie zdarza się, że dostęp do paneli jest utrudniony, przez co inwestor nie chce wkładać bezsensownego wysiłku w dostaniu się do nich, by je wyczyścić. Interwencji może wymagać jedynie zlodowaciały śnieg, który przymarzł do instalacji i wpływa na jej efektywność. Zdarza się to jednak bardzo rzadko.

Fotowoltaika nie wymaga też serwisowania. Ich budowa jest na tyle prosta, że mało który element może ulec uszkodzeniu. Ponadto ich umiejscowienie chroni przed wszelkimi mechanicznymi awariami.

Opinia o fotowoltaice nr 7: Nieodpowiednie warunki klimatyczne

Często można spotkać się z opinią, że w Polsce nasłonecznienie jest zbyt małe, by fotowoltaika była opłacalna. Jest to oczywiście mit powielany przez osoby, które nigdy nie miały do czynienia z instalacją fotowoltaiczną.

Podobne warunki klimatyczne do naszych mają Niemcy. Przy czym u naszych zachodnich sąsiadów fotowoltaika jest znacznie popularniejsza niż w Polsce.

Warto jednak pamiętać, że panele fotowoltaiczne korzystają również z promieniowania rozproszonego, dzięki czemu działają również w pochmurne dni oraz zimą, kiedy nasłonecznienie jest znacznie słabsze. Ich efektywność wówczas spada, jednak w dalszym ciągu produkują prąd, z tą różnicą, że jego ilość nie wystarcza do zaspokojenia wszystkich potrzeb gospodarstwa domowego, które w okresie zimowym jest zdecydowanie wyższe niż latem. Po to właśnie w momentach największej produkcji energii elektrycznej, jej nadmiar jest magazynowany – by wykorzystać go zimą, kiedy słońce schowane jest za chmurami, a dni są bardzo krótkie.

Fotowoltaika i kolektory słoneczne

Opinia o fotowoltaice nr 8: Fotowoltaika i kolektory słoneczne to to samo

Fotowoltaika i kolektory słoneczne to dwie bardzo podobne wizualnie instalacje, które czerpią energię ze słońca. Ich sposób działania jest jednak zupełnie inny. Panele fotowoltaiczne przetwarzają promienie słoneczne na prąd, który jest uniwersalny i może zostać wykorzystany w dowolny sposób. Natomiast kolektory słoneczne służą do podgrzewania wody użytkowej.

Obie instalacje generują oszczędności, dzięki wykorzystywaniu energii słonecznej, jednak nie ma się co oszukiwać – nadmiaru ogrzanej wody nie sposób magazynować kilka miesięcy, by wykorzystać go zimą. Jest to największa wada kolektorów słonecznych. Podobnie jak fotowoltaika – instalacja ta wykazuje się największą efektywnością latem, kiedy nasłonecznienie jest bardzo duże. Pojawia się jednak wówczas problem z magazynowaniem gorącej wody. W końcu o tej porze roku preferujemy chłodniejsze kąpiele, niż zimą.

Pomimo tego, że w okresie jesienno-zimowym wydajność kolektorów mocno spada i nie są one w stanie wystarczająco podgrzać wody użytkowej i tak generują oszczędności. Kocioł czy też grzałka, które używane są do podniesienia temperatury do pożądanej, zużyją zdecydowanie mniej energii niż w przypadku, gdy musiałyby to zrobić od podstaw.

Woda, w odróżnieniu od prądu, ma bardzo ograniczone zastosowanie.

Podsumowanie

Opinie o fotowoltaice są podzielone, jednak nie da się ukryć, że pomimo wysokich kosztów instalacji, jest to bardzo opłacalne rozwiązanie. Szczególnie, jeżeli mamy przed oczami perspektywę stale rosnących cen prądu i paliw stałych. Warto wziąć pod uwagę uniezależnienie się od dostaw energii z sieci, by móc oszczędzać.

Podobne artykuły