Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Wyburzanie budynków zawierających azbest – co trzeba wiedzieć?

Wyburzanie budynków zawierających azbest wymaga przestrzegania szczególnych procedur. Pracownicy muszą być odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w specjalną odzież ochronną. Obowiązkiem wykonawcy usługi jest w takim przypadku oznakowanie wszystkich odpadów azbestowych, ich szczelne ofoliowanie i utylizacja.

Wyburzanie budynków zawierających azbest – co trzeba wiedzieć, azbest,Wyburzanie budynków zawierających azbest wymaga przestrzegania szczególnych procedur. Pracownicy muszą być odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w specjalną odzież ochronną. Obowiązkiem wykonawcy usługi jest w takim przypadku oznakowanie wszystkich odpadów azbestowych, ich szczelne ofoliowanie i utylizacja.

Zagrożenia związane z azbestem

W minionych dekadach azbest był stosowany w budownictwie na szeroką skalę ze względu na swoją wytrzymałość i odporność na wysokie temperatury. Niestety jego włókna są bardzo groźne dla zdrowia, bo po ich dostaniu się do układu oddechowego człowieka zwiększa się ryzyko zachorowania na pylicę lub nowotwory. Obecnie używanie materiałów budowlanych zawierających azbest jest zabronione. Pojawił się jednak problem starych budynków, które takie elementy zawierają. Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście trwałe usunięcie szkodliwego budulca, ale zagrożenia związane z emisją pyłu azbestowego są obecne również podczas rozbiórki. To sprawia, że prace budowlane wiążą się ze sporym ryzykiem nie tylko dla pracowników, lecz także całego otoczenia. Z tych względów wyburzanie obiektów zawierających azbest i składowanie odpadów po nich pozostałych muszą odbywać się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 i 2005 r. (www.dzp.pg.gda.pl/data/004781205241698.pdf).

Plan rozbiórki

Rozbiórka obiektu zawierającego azbest zaczyna się od określenia rodzaju azbestu i oceny stanu technicznego całego budynku. Następnie wybiera się metodę usuwania wyrobów azbestowych oraz sposób ograniczenia emisji pyłów. W planie rozbiórki musi znaleźć się również opis środków bezpieczeństwa oraz informacja o miejscu utylizacji odpadów. Pełną ofertę demontażu i wywozu materiałów zawierających azbest można znaleźć na stronie www.korab.pl.

Obowiązkowa ochrona pracowników

Wszyscy pracownicy, którzy będą brali udział w rozbiórce obiektu, muszą zostać przeszkoleni pod kątem pracy z materiałami azbestowymi, trzeba też poinformować ich o wszystkich zagrożeniach, jakie niesie za sobą praca w trudnych warunkach. Obowiązkowo należy wyposażyć załogę w sprzęt chroniący układ oddechowy i ubrania ochronne. W miejscu pracy musi być zapewniona właściwa wentylacja powietrza, a maszyny używane do usuwania azbestu powinny być przystosowane do obróbki tego typu materiału. Przy pracach rozbiórkowych należy zadbać o to, by powstawało jak najmniej pyłu. Wszystkie odpady azbestowe należy odpowiednio ofoliować, oznakować i wywieźć na wysypiska przystosowane do ich utylizacji.

Podobne artykuły