Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Zbroją, szalują i… betonują

Ogromnego tempa nabrały prace przy betonowaniu obiektów inżynierskich. Na placu Daszyńskiego stoi pierwszy filar estakady Żółkiewskiego. Na środku Wisły rozpoczęto zasypywanie sztucznej wyspy.

Ogromnego tempa nabrały prace przy betonowaniu obiektów inżynierskich. Na placu Daszyńskiego stoi pierwszy filar estakady Żółkiewskiego. Na środku Wisły rozpoczęto zasypywanie sztucznej wyspy.

zabetonowany filar podpory
P26 (lewy brzeg)

Dwa tygodnie temu informowaliśmy o pierwszym zabetonowanym filarze na jednej z lewobrzeżnych podpór. Minęło zaledwie czternaście dni a liczba gotowych filarów wzrosła do 11. Generalny Wykonawca zakupił dodatkowe formy szalunkowe dzięki czemu prace przy betonowaniu prowadzone są ze zwiększoną intensywnością. Sześć filarów stoi już na prawym i pięć na lewym brzegu rzeki. Kolejne są zbrojone i szalowane. Wszystkie filary lewobrzeżnej estakady E3 mają być gotowe do końca listopada.

Po prawej stronie budowlańcy rozpoczęli bagrowanie starorzecza Wisły, czyli usuwanie osadów dennych i zakorzenionej roślinności w zbiornikach wodnych. Część z nich została już zasypana. Kontynuowano też wbijanie pali fundamentowych pod podpory brzegowe mostu. Nieopodal, w miejscu gdzie powstaje plac do scalania stalowej konstrukcji przeprawy, układano płyty pod podpory klatkowe i budowano drogę technologiczną. Pierwsze stalowe elementy jednej z estakad przyjadą na plac już na początku przyszłego miesiąca.

prace przy oczyszczaniu i
zasypywaniu części
starorzecza Wisły

W nurcie rzeki rozpoczęto zasypywanie sztucznej wyspy. Piasek zasysany jest prosto z dna rzeki i wpompowywany do środka konstrukcji. Prace te zakończą się w drugiej połowie listopada, a na przygotowany teren wjedzie palownica. Pod centralną podporę mostu wbitych zostanie około 400 pali.

Na placu Daszyńskiego kontynuowano zbrojenie i betonowanie płyty dennej i ścian podziemnego tunelu. Natomiast z dolnej części jednego z filarów znajdującej się nieopodal estakady Żółkiewskiego zdjęto szalunek i rozpoczęto przygotowania do kolejnego etapu betonowania.

Równie sprawnie jak budowa obiektów inżynierskich idą prace ziemne i drogowe. Na placu Daszyńskiego wykonywano przyłącza gazowe, obok budynku ZDZ zakończono budowę parkingu, a przy zapleczu budowy wykonano kanalizację deszczową. Zarówno na prawym jak i na lewym brzegu, na poszczególnych odcinkach nowych dróg wykonywano kolejne warstwy nasypów, podbudowy z kruszywa łamanego, mas bitumicznych i ułożono kamienne krawężniki.

Podobne artykuły