Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Fotowoltaika prosumencka - panaceum na problemy energetyczne w Polsce?

Z informacji podanej przez Ministerstwo Gospodarki wynika, że Rada Ministrów ustosunkowała się pozytywnie do sejmowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo Energetyczne, w tym do tzw. trójpaku energetycznego.

Z informacji podanej przez Ministerstwo Gospodarki wynika, że Rada Ministrów ustosunkowała się pozytywnie do sejmowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo Energetyczne, w tym do tzw. trójpaku energetycznego.

Przyjęcie projektu sejmowego pozwoli prawdopodobnie na uniknięcie kar nałożonych na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości UE za brak wdrożenia od 5 grudnia 2010 r. zapisów wynikających z dyrektyw Parlamentu Europejskiego. Może jednak opóźnić prace nad ustawą o odnawialnych źródłach energii. Jedno wydaje się być pewne: zachowane zostaną korzystne zapisy i największe wsparcie dla energetyki (w tym fotowoltaiki) prosumenckiej.

Tematy konferencji:

• Aktualna informacja o polskim rynku energii ze źródeł odnawialnych ze szczególnych uwzględnieniem fotowoltaiki prosumenckiej w oparciu o stan prawny na 31 maja 2013 r.
• Doświadczenia inwestorów, projektantów i wykonawców instalacji fotowoltaicznych w Polsce i w Niemczech
• Źródła finansowania inwestycji fotowoltaicznych ze środków krajowych i unijnych
• Podatki, ulgi, kredyty, zabezpieczenia inwestycji fotowoltaicznych
• Koszty i rentowność instalacji fotowoltaicznych w Polsce na przykładzie zrealizowanych inwestycji
• Pozwolenia, uzgodnienia, przyłączenie instalacji PV do sieci, certyfikacja instalatorów – progi i bariery

Szczegółowe informacje o konferencji na stronie www.elektroinstalator.com.pl.

Podobne artykuły