Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Nowe perspektywy dla fotowoltaiki w Europie. Grupa REECO pozyskuje nowe rynki w Europie

Od 15 lat grupa REECO poprzez swoje targi i kongresy w Europie oferuje producentom, planistom i rzemieślnikom, samorządom i inwestorom aktualną platformę informacyjną i kontaktową na temat fotowoltaiki.

Od 15 lat grupa REECO poprzez swoje targi i kongresy w Europie oferuje producentom, planistom i rzemieślnikom, samorządom i inwestorom aktualną platformę informacyjną i kontaktową na temat fotowoltaiki. Niemieckie targi RENEXPO® i CEB® Clean Energy Building są cenionymi wydarzeniami specjalistycznymi, na których prezentowane są innowacyjne tematy i produkty z branży fotowoltaiki. Poprzez targi w Austrii, na Węgrzech, w Rumunii i Polsce REECO zadamawia fotowoltaikę na tamtejszej młodej scenie i reżyseruje niejako kontakty pomiędzy miejscowymi i zagranicznymi partnerami.

Od 1998 roku targi i kongresy grupy REECO gromadzą w Niemczech rocznie dziesiątki tysięcy odwiedzających i około tysiąca wystawców wokół tematów energii odnawialnej i rozproszonej kogeneracji oraz wydajnej technologii budynków. Istotnym zagadnieniem jest także fotowoltaika.

Aktualne portfolio tematów i wystawców targów RENEXPO® w Augsburgu i CEB® Clean Energy Building w Stuttgarcie odzwierciedla różnorodne wymagania pod względem technologii PV oraz zróżnicowaną ofertę produktów i usług: obok modułów i komponentów dla standardowych instalacji do zamontowania na dachu odwiedzający znajduje też w coraz większym stopniu takie produkty jak inteligentne systemy sterowania i systemy nadzoru, rozwiązania dla wszystkich typów dachów, takie jak na przykład elastyczne kolektory słoneczne, elementy do integracji systemu fotowoltaicznego ze strukturą budynku czy zestawy akumulatorów magazynowania energii słonecznej. W towarzyszącym kongresie każdego roku ponad dwa tysiące uczestników z obszaru gospodarki energetycznej, planowania, architektury, przemysłu i rzemiosła oraz administracji i polityki zdobywa informacje na temat technologii i zastosowania, ustawodawstwa i finansowania.

Dzięki międzynarodowej orientacji niemieckich targów i własnym imprezom w innych krajach europejskich, przede wszystkim w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej, grupa REECO otwiera przed branżą fotowoltaiki nowe rynki, tworzy sieci kontaktów pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi firmami solarnymi i ich potencjalnymi zleceniodawcami, a także przekazuje ważną wiedzę na temat technologii fotowoltaicznej i krajowych postępowań w sprawie wsparcia finansowego i wydawania pozwoleń.

Funkcję pomostu pomiędzy Niemcami a Austrią przejmuje RENEXPO® Austria. Od roku 2009 organizowane są tam targi z towarzyszącymi kongresami i od tego czasu temat fotowoltaiki stał się jednym z ich najważniejszych zagadnień. W roku 2012 RENEXPO® Austria zgromadziło 53 wystawców z branży PV z pięciu różnych krajów. Na kongresie uwagę poświęca się specjalistycznym tematom, takim jak duże instalacje fotowoltaiczne czy integracja systemów PV z budynkami.

Targi RENEXPO® Central Europe odbędą się w 2013 roku w Budapeszcie po raz siódmy. Na zagadnienie fotowoltaiki impreza zwraca uwagę poprzez "Park solarny". W roku 2012 jedna czwarta spośród blisko 100 wystawców reprezentowała ten obszar tematyczny. Po raz pierwszy w 2012 wystawie towarzyszyła także konferencja „International Solar Conference", która zgromadziła około 100 uczestników z Węgier i innych krajów europejskich.  REECO współpracuje na Węgrzech z dwoma lokalnymi związkami solarnymi MNNSZ (Hungarian Solar Cell Sun Collector Alliance) oraz HUPIA (MANAP Hungarian Photovoltaic Industry Association).

Dzięki atrakcyjnym stawkom wynagrodzenia za energię słoneczną rumuński rynek fotowoltaiki przeżywa obecnie boom.  62 międzynarodowe firmy PV wykorzystały w 2012 RENEXPO® South-East Europe w Bukareszcie, aby zaprezentować się tam 4355 odwiedzającym fachowcom. Trzydzieści procent odwiedzających targi przybyło z zagranicy. Niemieckie firmy reprezentowane były na wspólnym stoisku niemiecko-rumuńskiiej izby przemysłowo-handlowej. Przy towarzyszącej konferencji fotowoltaiki, która odbyła się po raz czwarty, w charakterze sponsorów współpracowały międzynarodowe przedsiębiorstwa, takie jak ET Solar, IBC Solar, REC Solar, Hanwha Solar, Canadian Solar, juwi Solar i Greencells. Na ENREG Energia Regenerabila® w zachodniorumuńskim Aradzie w 2013 główna specjalność fotowoltaika reprezentowana będzie za pomocą "PV Platform Romania", która to na 2000 m2 powierzchni wystawowej zgromadzi ponad 50 międzynarodowych firm PV oraz około 120 uczestników konferencji.

Wyraźnie odczuwalna była atmosfera przełomu na polskim rynku podczas drugiej edycji targów RENEXPO® Poland w Warszawie w październiku 2012. Także tutaj fotowoltaika znajdowała się w centrum targów; ponad jedna trzecia z blisko 100 wystawców pochodziła z tej branży. Planowana na ten rok ustawa wspierająca energie odnawialną, jak również otwarte kwestie, takie jak przyłączenia do sieci i plany zagospodarowania przestrzennego, znalazły się w agendzie I Międzynarodowej konferencji fotowoltaicznej, odbywającej się przy wsparciu międzynarodowych firm  PV, takich jak REC Solar, IBC Solar, Krannich Solar czy Gehrlicher Solar w ramach targów RENEXPO® Poland z rekordową liczbą uczestników ponad 430 osób. Konferencja zorganizowana została przy współpracy z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki.

Po wielkim sukcesie targów i kongresów na Węgrzech, w Rumunii i w Polsce w roku 2012 REECO liczy się z wyraźnym wzrostem sektora fotowoltaiki na wszystkich targach. Uczestnicy rynku oraz zainteresowani mogą informować się na temat bieżących nowości prawnych na konferencjach z zakresu fotowoltaiki, jakie kontynuowane będą w roku 2013.

Pewne jest, że w ramach RENEXPO® Poland będzie kontynuowana owocna współpraca z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki a co za tym idzie odbędzie się kolejna międzynarodowa konferencja na temat fotowoltaiki. Organizator RENEXPO® Poland 2013 już odnotowuje duże zainteresowanie firmy z tej branży.  Rynek polski jest obiecujący dla firmy zagranicznych, czego dowodzi fakt, iż wśród wystawców są już miedzy innymi takie firmy jak: ET Solar Industry Limited, Schäfer+ Peters GmbH, MARTIFER SOLAR s.r.o., Solartec s.r.o., PV- Kraftwerk GmbH & Co. KG, Fronius International GmbH, Alusin Solar- Solar Structures, PhotoSolar-photovoltaic equipment, Diehl AKO Stiftung& Co. KG, REFUsol GmbH. A to dopiero początek...

Bliższe informacje na temat targów Grupy REECO zamieszczone są na stronie www.reeco.eu.

Podobne artykuły